سرگردانی‌های اویسین

[سنت پاتریک] تو که کوژی، کَلی، کوری

با دلی سنگین و سری سرگردان

شاعران می‌خوانند، دیده‌ای سه سده

از بازی با چیزی ابلیسی

[اویسین] بیمارِ سالیان، محزون از به یاد آوردنِ

بی‌شمار نیزه‌ی فرز،

سواران و موهای رهاشان

و کاسه‌های جو و عسل و شراب،

آن زوج‌های خوشِ هم‌کوک رقصان،

و آن تن بلوری لمیده کنار تنم؛

اما قصه، گرچه کلمات سبک‌تر از هوا باشند

باید که زنده بماند تا پیر شود چون ماهِ سرگردان.

ویلیام باتلر ییتس، دو بند آغازین منظومه‌ی سرگردانی‌های اویسین، برگردان محمد حسین واقف

ارسال شده در ترجمه‌ها, نوشتن | پاسخ دهید:

مرا فراموش کن، مرا به یاد آر*

dardonyayetosaatchandast2

اگر آن‌جا که زندگی می‌کنیم آن‌جا که هستیم نباشد چه؟ اگر ساعتمان، ساعت جای دیگری باشد؟ پنیرمان، قاب‌های نقاشی‌مان، خواب‌هامان همه از فضایی دیگر، از زمانی دیگر چه؟ چه می‌شود اگر آن‌ چیزها، آن کسان که می‌خواهیم جای دیگری باشند، در خاطره باشند؟ در خود خیالشان را نگه داریم و بیرون یادگارهایشان را.  تنها عناصری از آنان را به یاد می‌آوریم و احساساتی را: عطری، خنده‌ای، صدایی، کلمه‌ای، روز خاصی، لحظه‌ی خاصی و خطور همه‌ی این‌ها به ذهن نه در اختیار ماست و نه در حد فهم ما. همین‌طور هم آن‌ها را فراموش می‌کنیم. از یاد می‌روند تا آن‌ها را دوباره ببینیم، یا نه، چیزی ما را یاد آن‌ها بی‌اندازد و دوباره در خاطرمان سر و کله‌شان پیدا شود. هر کدامشان می‌تواند به نحوی که نمی‌دانیم در ما حس «خانه» ایجاد کند،‌ طوری که هرگز در فضای فیزیکی‌ای که در آن گیر افتاده‌ایم نمی‌توانیم آن را بیابیم. این مشکل تبعید است، مشکل جابه‌جا شدن و با این همه به خاطر آوردن جزئیات «آن‌جا»: وضعیت در جای خود نبودن و در عین حال تشخیص چیزی که جابه‌جایمان کرده. اشتیاق بسیار داریم، اما نمی‌توانیم آن را با چیزی جز خاطره، جز رؤیا، برآورده کنیم. می‌توانیم این فرایند درونی‌سازی فضا-زمان را در نخستین فیلم بلند صفی یزدانیان بینیم. در دنیای تو ساعت چند است؟ راوی کنش یاد است. تلاش برای پیدا کردن راهی که رویاها و خاطرات را به فضا-زمان فیزیکی‌ای که در آن قرار داریم بیاورد.

یادآوری عملی کاملاً ناخودآگاه و غیرارادی است. دیگری هر قدر هم تلاش کند نمی‌تواند مرا مجبور به یادآوری کند، حتی خود آدم هم در بسیاری موارد از به یادآوردن ارادی چیزها عاجز است. باید جایی، چیزی، عطری، صدایی پیدا شود که از یادرفته دوباره در یاد بیاید. فیلم جدال فرهاد است برای یادآوری خودش به گلی. برای بازشناساندن خودش به گلی. فیلم تلاش فرهاد است برای این‌که راهی از معبر خاطره به تحقق رؤیایش باز کند، رؤیای گلی. سر آخر هم موفق می‌شود با خاطره و جنون گلی را به میان رؤیای خودش بکشد. برای این‌کار باید عقب و عقب‌تر برود، باید گلی را قانع کند لحظه‌ای سپر دفاعی‌اش را بیندازد، لحظه‌ای کودک شود، برود سراغ نخستین خاطرات مشترک، برود سراغ دبستان و عطر پوست پرتقال روی بخاری، برود سراغ برف و تعطیلی، سراغ نام‌های آشنای کودکی.

فرهاد قاب‌ساز است. شاید همین برای معرفی‌اش کافی باشد، که کارش قاب گرفتن لحظه‌ است؛ فراموش نکردنش؛ حفظ آن، چنان که بوده است. اما قاب‌ساز کار دیگری هم می‌کند. مرزی بین تصویر و زمینه قرار می‌دهد. حاشیه‌ای که عکس را، نقاشی را، خط را از دیوار پشتش جدا می‌کند و نمی‌گذارد در هم بیامیزند. فرهاد با قاب‌هایش زندگی می‌کند، همان بیست سالگی‌اش را قاب گرفته و با خودش به چهل سالگی آورده. اما این همه خاطره‌بازی از چه کسی بر می‌آید جز یک رؤیابین؟ جز رؤیابینی که بتواند تمام این همه سال، از روزهای مدرسه تا همین الان، به هوای رؤیای آینده‌ی دلخواه نیامده، جزئیاتی را در خاطر، در چمدان، نگه دارد تا وقتش که رسید، اگر رسید، در آن لحظه‌ی موعود، با پهن کردن اسباب عاشقی‌اش، که «تنم پاسدار باوفای گذشته‌ها، که بنا نبود هرگز از دل برود»[۱]، معشوق دلخواه را به دست آورد.

10455823_428069953984661_5809577911828826869_n

فرهاد در رشت مانده، هجرت نکرده، پاریس را ندیده، تنها حامل رؤیایش بوده، «مثل بعضی که راه میفتند و می‌روند زیارتِ شهری که ندیده‌اند جز به دیده‌ی آرزو و گمان می‌کنند چشیدنی است لطفِ خواب و خیال در نشأتِ واقعی»[۲]. با این همه این‌جا تبعیدی است. او اهل آن‌جایی است که گلی باشد. او اهل «آن‌جا» است. «رشتی نیست». فرهاد چون همه‌ی تبعیدیان دیگر کارهایی می‌کند که یاد «وطن» را برای خودش زنده نگه دارد؛ پنیر فرانسوی می‌پزد، تابلوهای فرانسوی قاب می‌کند، فرانسه درس می‌دهد، خواب پاریس می‌بیند، پاریس رؤیاها، پاریس پیش از تبعید، پاریسی دیگر، که فضا-زمانی متفاوت از فضا-زمان پاریس گلی دارد.

گلی به دنبال گذشته به «شهرش»، به خانه‌اش، بازگشته. در تمام فیلم با خاطره‌ی گذشته درگیر است، به خاطر خاطره‌ای که از آن خودش نیست، یا بهتر بگویم به خاطر تصویر انعکاس خاطره‌ای که از آن او نیست در شیشه‌ی پنجره، به ایران آمده است. فرهاد را می‌بیند و به خاطر نمی‌آورد و با خاطره‌ی او از خودش مواجه می‌شود و بعد آقای مهربان، که به آلزایمر مبتلاست. از همان آغاز مسأله به یاد آوردن است، او فرهاد را به یاد نمی‌آورد و مهربان او را به یاد نمی‌آورد. اما «گذشته را به رنج توان یافت»[۳]. ولی این‌جا،‌ باز هم، رنجوری سهم عاشق است و نه معشوق، فرهاد است که رنج می‌کشد، فرهاد است که کتک می‌خورد، که کله‌پا می‌شود، تا بالاخره در لحظه‌ای قفل صندوق خاطراتی که در سر گلی است را باز کند، و خاطراتش، یادگارهایش را به او باز گرداند.

رشت برای صفی یزدانیان و قهرمانانش شهریست که آدم‌هایش را فراموش نمی‌کند، رفتنشان را چرا. مهربان که آلزایمر دارد به سراغ عنایت‌الله ‌خان می‌آید تا در هوای خوب به تفرج بروند، هنوز او را به یاد دارد، رفتنش را نه. هیچ کس گلی را فراموش نکرده است، فرهاد و علی یاقوتی و عروس و مهربان به جای خود، پیرمرد ترازویی و آقا رحیم آش طوطی هم او را به خاطر دارند؛ آقای نجدی هنوز خاطره‌ی اولین دیدار حوا را فراموش نکرده، عکسش  را گرفته و قاب کرده. آن لحظه را با در قاب قرار دادن از جهان پیرامون و زوال ناگزیرش مصون داشته است. رشتِ یزدانیان شهری است که در تار و پودش خاطره جا خوش کرده و نقش‌ها و آدم‌هاش را از یاد نمی‌برد. گلی برای ماندن، برای اهلی این شهر شدن باید آدم‌هاش را به یاد بیاورد، باید نام فرهاد را به یاد بیاورد. گلی کسی است که فراموش کرده، فراموش کرده که آش طوطی نعنا نداشت، «علی یاقوتی، باز کردی قاطی؟ فاطی یا گلی، گلی یا فاطی؟» را فراموش کرده، فرهاد را، صدای خودش را. گلی برای باز رشتی شدن، برای این که بتواند رشت را شهر خود بداند و خانه‌ را خانه‌ی خود، باید به یاد بیاورد، باید هر آن‌چه را که در هجرت فراموش کرده بود به یاد بیاورد، و باید پاریس را، آنتوان را، فراموش کند، فراموش کند که آنتوان آن طرف خط است، تماس را قطع نکرده فراموشش کند. «بندر دیگری نخواهی دید، خطه‌ی بهتری نخواهی یافت. شهر سر از دنبالت برنمی‌دارد… هر کجا بروی به همین شهر می‌رسی[۴]».

خاطره قهرمان اصلی فیلم یزدانیان است. قرار است چیزی به خاطر بیاید. قرار است گلی یک «نام» را به خاطر بیاورد. «نام» فرهاد. نامی که از اولین دیدار می‌داندش که «من فرهادم» ولی به یادش نمی‌آورد، با کلاه و بی‌کلاه. برای وصل، برای این که وصل اصولاً محلی از اعراب داشته باشد، باید این فراموشی برداشته شود. باید نام فرهاد به یادآورده شود. فرهاد غریب آشناست، در تمام طول روایت معلوم است که آشنا ـ من غریبه نیستم گلی ـ و با این حال غریبه ـ خانم بگو که آشنام من…من به خدا آشنام ـ است. گلی نه او را و نه نامش را به خاطر نمی‌آورد که به‌خاطر آوردن یعنی به خاطر آوردن نام، یعنی بازشناسی نامی که به آن او را می‌خوانده. سر آخر این نام است که به خاطر گلی می‌آید، هنگامی که بر او ملحفه می‌کشد. نام به یاد آمده اما «فرهاد» نیست، بلکه نامی است که به آن او را می‌خوانده‌اند: «دیوونه‌هه». به این نام دیگر، ما از یکی از گفت‌وگوهای فرهاد و حوا می‌دانیم که در حلقه‌ی دوستان دانشگاه به او «دیوونه‌هه» می‌گفتند و حالا گلی یادش افتاده، دوباره او را شناخته است.

«بلا روزگاریه عاشقیّت»، زندگی برای عاشق یعنی انتظار. انتظار آمدن «او»، او که می‌آید، که «آی‌ـَنده» است، که قطعی است،‌ که آمدنش معنای زندگی است، دلیل بودن است. آن‌که می‌آید، باید بیاید، که اگر نیاید که اگر آی‌ـَنده نباشد زندگی به مقصود نرسیده است. اما معشوق بودن،‌ به گفته‌ی سیسرو، یک تصادف است. معشوق برای معشوق بودن کاری نمی‌کند، منفعل است، عاشق همه کاره‌ی این بازی است، معشوق می‌تواند آن سر دنیا، بی‌خبر از همه چیز زندگی خودش را کند و عاشق این طرف دنیا، در کوی لیلی، عاشقیت کند، دل بدهد، بوی گل از گلاب بجوید، کتاب‌های لیلی را بخواند، یادگارهاش را نگه‌دارد و «دکترای گلی‌شناسی بگیرد». عاشق باید صبر می‌کرد و صبر نمی‌کرد چه می‌کرد؟

عشق هرگز قرار نبود آسان باشد، قرار بوده بی‌ارزد. قرار بوده چیزی، ارزشی، دلیل بودنی برای زندگی‌مان پیدا کند. گیرم دیر و دور، اما آدمی به عشق زنده است، عشقِ سر و همسر، عشقِ پول، عشقِ فیلم، عشقِ عشق. همه‌ی عاشقی فرهاد «ولی افتاد مشکل‌ها»ست. سال‌های تماشای رقیب، سال‌های نگفتن، در خود ریختن، سال‌های تنهایی، سال‌های خیال و رؤیابافی، هیچ کدام سال‌های آسانی نبودند. اما عاقبت، وقتی که گلی به یاد بیاورد، جنونش را به یاد بیاورد، که «بخواب دیوونه‌هه» آن وقت است که همه‌ی این سختی‌ها جبران می‌شوند، می‌ارزند، «می‌ارزید».

[۱] مارسل پروست، تأمل ایام گذشته، بهانه‌های مأنوس، ترجمه‌ی بیژن الهی.

[۲] همان

[۳] تاریخ بیهقی

[۴] کنستانتین کاوافی، ترجمه‌ی بیژن الهی، از این شماره با تأخیر ۶

*عنوان سطری از در موسم نرگس‌های زرد ای.ای.کامینگز است.

این یادداشت پیش‌تر در شماره‌ی ۳۷ ماه‌نامه‌ی تجربه، خرداد ۱۳۹۴ منتشر شده است.

ارسال شده در از فیلم‌ها | پاسخ دهید:

در جست‌وجوی زمان بازیافته

boyhood-ellar-coltrane

پسربچگی سهل و ممتنع است. سرراستِ سرراست. میسون ۶ ساله قرار است ۱۸ ساله شود. جلوی لنز دوربین، جلوی چشمان ما. انگار به تماشای جادو نشسته باشیم. پسربچگی زیبایی‌های خیره‌کننده‌ی بسیاری دارد و یکی از این کیفیت‌ها که ما را مسحور خود می‌کند صبر است؛ صبر فیلم‌ساز با آدم‌هایی که انتخابشان کرده تا جلوی چشمان ما یک زندگی معمولی را نمایش دهند. پسربچگی صد و شصت و شش دقیقه‌ای در سی و نه روز فیلم‌برداری شده، اما در دوازده سال. محصول درخشانی که پیش چشم ماست اجر صبر این دوازده سال است. که کارگردان می‌توانست با چند بازیگر و گریم و جلوه‌های ویژه در مدتی کوتاه‌تر فیلمش را بسازد و شاید مثل مورد عجیب بنجامین باتن تحسین محافل جریان اصلی را هم بر می‌انگیخت. با این همه لینکلیتر ترجیح داد تن به آن قواعد ندهد و فیلم‌سازی بماند که فیلم‌سازی را آن‌جور که دوست دارد انجام می‌دهد و نه آن‌طور که استودیوها و کمپانی‌ها و کاسب‌ها می‌خواهند. اما این چیزی نیست که فیلم را منحصر به فرد کند. حتی شاید این دوازده سال آن‌قدر حواس‌ها را پرت خود کند که دیگر نقاط قوت فیلم از نظرها مخفی بماند.

پسربچگی انگار رساله‌ای باشد در حکمت زندگی روزمره. انگار همین ماجراهای روز به روز زندگی ماها را بگذارند جلوی دوربین و ببینی در عین سادگی چه شگفت‌اند، در عین جهان‌شمولی چه خاص‌اند، در عین روزمرّگی چه عمیق‌اند. پسربچگی یادمان می‌آورد که از زندگی شگفت‌زده شویم. یادمان می‌آورد بزرگ‌شدن کودک خودمان، کودک همسایه و فامیل و رفیقمان که نفهمیدیم چطور بزرگ شد، چه معجزه‌ی شگفتی است. لینکلیتر فیلمی ساخته عمیقاً آمریکایی-تگزاسی و عمیقاً جهانی. فیلمی که اگر جای دیگری فیلم‌برداری می‌شد چیزی کاملاً متفاوت و در عین حال کاملاً همسان با آن‌چه اکنون ساخته از کار در می‌آمد. لینکلیتر از همین زندگی روزمره آن لحظاتی را ضبط کرده که ارزش ثبت دارند، ارزش تماشا. بسیاری اتفاق‌های مهم زندگی میسون در بازه‌هایی افتاده که دوربینی نبوده است. درست انگار از چشمان خودمان است که می‌بینیم، لینکلیتر نه خودش را و نه ما را در جایگاه دانای کل قرار نمی‌دهد، ما در جایگاه خودمانیم و مثل خودمان تماشا می‌کنیم، پلک می‌زنیم، چشم می‌بندیم، به خواب می‌رویم، سفر می‌رویم و غایبیم و در هر کدام از این چشم به هم زدن‌ها چیزی هست که دیدنش را از دست می‌دهیم. چیزی که شاید از این‌ها که دیده‌ایم دیدنی‌تر هم باشد، اما دیدنشان مقدورمان نشده. شاید اگر کس دیگری فیلم را می‌ساخت آن لحظات پررنگ‌تر بودند و این‌هایی که حالا جلوی دوربین‌ قرار گرفته‌اند محو می‌شدند. شاید اگر دیگری می‌ساخت خط داستان پررنگ‌تر می‌شد، اتفاقات ظاهراً مهم‌تری را هم می‌دیدیم. با این حال ما هم مثل میسون بسیاری چیزها را ندیده‌ایم، ما چشمان دانای کل نیستیم.

پسربچگی حکایت کودکی است که جان به در برد. کودکی که از همان آغاز بزرگ‌ترهای صاحب تجربه می‌خواهند رفتارش را تصحیح کنند، او را به راه بیاورند و یکی مثل همه‌اش کنند (چه کسی گفته بود که هر که هر چه می‌نویسد در واقع اتوبیوگرافی می‌نویسد؟ شاید این‌جا هم لینکلیتر دارد خودش را نشانمان می‌دهد، که تن نداده و خودش مانده، جان به در برده و حالا آن‌قدر توان دارد که چیزی مثل پسربچگی را نشانمان دهد). از همان فصل اول که می‌گویند باید بی‌که از او خواسته شود تکلیفش را تحویل دهد. چیزی که وقتی در نقطه‌نظر میسون قرار بگیریم عجیب‌ترین چیزها خواهد بود و با این همه برای ما عادی است. پسربچگی حکایت کودکی است که تن نداد و جان به در برد. از ناپدری‌های دلسوز، از معلم‌های دلسوز، از دوستانِ سر به‌ راه و حتی از مادر دلسوزش.

فکری‌ام شاید دوازده سال دیگر لینکلیتر به سراغ میسون برود، فیلم دیگری نشانمان بدهد، شاید از دوازده سالِ بعد، شاید از همان دوازده سالْ بعد، که چه بر سرش آمده، به کجا رسیده، چه می‌کند، حالش چطور است؟ به هر حال لینکلیتر بلد است صبر کند و بلد است وقتش که شد نشانمان بدهد. مگر آن سه‌گانه‌ی پیش از (طلوع، غروب، نیمه‌شب) را نمی‌شد سه ساله ساخت؟ اندکی گریم لازم بود و کمی افزایش وزن. با این همه او بیست سال برای ساختشان صبر کرد. صبر کرد تا بازیگرانش ده سال ده سال بزرگ شوند، نمی‌خواست تنها چروکی روی صورت جسی و سلین بی‌اندازد که یعنی سنی ازشان گذشته، می‌خواست رشدشان را در چشم‌هایشان ببینیم. در پسربچگی هم همین کار را کرده. نشسته به تماشای لحظاتی که حکایتی مهم از آن‌چه در رشد پسر رخ می‌دهد برایمان تعریف می‌کنند، لحظاتی که با یک قطعه موسیقی، با یک عکس می‌فهمیم که چیزی واقعاً در زندگی میسون عوض می‌شود.

پسربچگی فیلمی جاده‌ای است؛ جاده‌ای نه بر زمین که در زمان. سفری که از ۶ سالگی شروع می‌شود و به ۱۸ سالگی می‌رسد. سفر از وابستگی به استقلال. سفر از روی زمین انتظار مادر را کشیدن به ترک خانه. سفر از صندلی عقب به صندلی راننده. سفری که میسون در آن فرمان زندگی‌اش را دست خودش گرفته است. زمان همیشه برای اندیشمندان مهم بوده و از قرن پیش مهم‌تر هم شده است، هستی و زمان اگر نه مهم‌ترین کتاب قرن پیش نباشد قطعاً یکی از مهم‌ترین‌هایش است. فکر کردن به زمان، فکر کردن به گذر آن است و فکر کردن به مرگ. زمان شکست‌ناپذیر است و این زمان است که ما را نشان‌گذاری می‌کند و پیروزی و شکستمان را تعیین می‌کند. لینکلیتر به سادگی تمام زمان را و گذرش را نشانمان داده، تصمیم‌ها و عواقبشان را، بازگشت‌ناپذیرها را، تن‌ دادن‌ها و تن‌ندادن‌ها را. می‌بینی که مادر به کجا رسیده (یا در واقع نرسیده) و پدر (که شاید بهترین بازی عمر اتان هاوک باشد) به کجا رسیده و از چه چیزهایی چشم‌پوشی کرده و دوست موزیسینش حال و روزش چطور بوده و چطور شده است. او گذر زمان را بی‌هیاهو و بی‌غوغا نشان می‌دهد، با اندکی بلند و کوتاه شدن مو، چند سانتی قد کشیدن، کمی عمیق‌تر شدن حرف‌ها، با این همه مسائل این خانواده، مسائلی هستند که هیچ وقت واقعی‌تر نمی‌شوند، نه که خیالی‌ باشند، که همیشه به یک میزان واقعیت دارند. پسربچگی نشانمان می‌دهد که مسائل یک پسر بچه‌ی شش ساله همان‌قدر واقعی است که مسائل یک پسر هجده ساله و تنها گذر زمان است که باعث می‌شود فکر کنیم آن‌چه در کودکی رخ داده اهمیت کم‌تری نسبت به بعدش دارد. زمان باعث فراموشی می‌شود اما آن‌چه در کودکی رخ می‌دهد با ما و در ما می‌ماند. پسربچگی بر بزرگ‌شدن میسون تمرکز دارد و با این حال یادمان می‌اندازد که ما هم بزرگ شده‌ایم. یادمان می‌اندازد که موقع انتشار هری‌ پاترها چه حال بوده‌ایم و حالا چه. یادمان می‌اندازد که ما هم در گذر زمانیم. بزرگ می‌شویم، پیر می‌شویم، می‌میریم، یادمان می‌اندازد ما در-زمان-موجوداتیم.

ارسال شده در از فیلم‌ها | پاسخ دهید:

مرگ رویاروی

از قدیم گفته‌اند: فسانه باک ندارد ز نامحال و محال. اما سیر و سیاحت این آقای ارداویراف در دوزخ مو براندام شما راست می‌کند. من فقط یک مورد از هشتاد و یک قِسم کیفر روان‌ها را از فرگرد ۹۲ برای شما نقل می‌کنم و سریع فرو می‌بندمش تا روزگارتان را بیش از این سیاه نکنم: «آن‌گاه دیدم روان که میخی چوبین بر چشمشان زده بودند.» به نظر می‌آید که ما شقاوت‌هایی را که در زمین نسبت به همنوعان خود روا می‌داریم به آسمان هم منتقل می‌کنیم.

قاسم هاشمی‌نژاد، عشق گوش، عشق گوشوار.

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

از کتاب «خاطرات سوگواری» چه می آموزیم؟

راهنمای مقابله ادبی با مرگ عزیزان

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

در باب ترجمه

11169785_922058154516962_1835840338493600706_o

هلدرلین من از نظری نقطه‌ی مقابل حلاج منست. ذکر این‌که از چه نظر، اشاره‌ای می‌طلبد به تصوری همه‌گیر، در نتیجه عوامانه، فاتر و مرتجع، درباره‌ی ترجمه ـ زاده از ناتوانی متصور: «ترجمه یا دقیق یا زیباست؛ اگر زیباست دقیق نیست و اگر دقیق زیبا نیست.» استثناها به کنار، مترجمان ادبی ما نشان داده‌اند که از زیبایی تصور ایستایی دارند؛ چون کرگدنند، با گردنی که نمی‌گردد، که همین پیش روی را می‌بیند، و عاری از «نگاهی گردان»؛ گذشته از این که دقیق هم نیستند: اکثر ترجمه‌های فارسی، کم و بیش، نیم‌چندان اضافه بر اصل است از لحاظ حجم. و آن‌جا که بناست متن زیبا باشد ـ که یعنی سخت، و بی‌دلیل، دور از اصل ـ زیبایی از حقیقتِ اصل نمی‌آید، و از هیچ حقیقتی نمی‌آید، چیزی تحمیلی است، از سوی مترجم، که بسا آدمی کم‌مایه‌ست، کم‌مایه‌تر از شخص نویسنده به حتم؛ بسا که آدمی‌ست وامانده از سرودن شعر، وامانده از نوشتن قصه، وامانده از اندیشه و جستجو، که به این عرصه «پناه» آورده. ترجمه، این‌گونه، در این محیط ، چه بسا عقده‌ی سرکوفته‌ی آفرینندگی است. ما، اما، همدهان با برخی، آن را بازآفرینشی می‌شمریم، به اعتباری البته، دشوارتر از آفرینش اصلی ـ به این اعتبار که آفرینش اگر رقصی است، ترجمه رقصی است در زنجیر: در ترجمه‌ی شکسپیر، باید بکوشی همبال شکسپیر بپری اما با پرِ بسته! بگذریم از این که ترجمه هم، چون تألیف، به شیوه‌ها و راه‌های گونه‌گون تواند رفت. این یکی از راه‌هاست، که، در ضمن، جنبه‌ی پایه دارد و شالوده. من، به ستیز با تصور مذکور، در کتابی چند کوششی داشتم به اثبات این‌که «هر چه دقیق‌تر، زیباتر،» اگر، البته دریافت زیبایی‌مان گندزدایی شود از کثافت و ایستایی، و لطیف. دقت را، می‌توان حتی گفت، واژه‌نامه‌ها تضمین می‌کنند. از آن چند کتاب، یکی شعرهای نثری رمبوست، یکی قصه‌ی فلوبر، یکی هم همین هلدرلین. گرچه هر سه چنین دیر به فارسی می‌آیند، باید انتظار داشت زیبایی‌های ناشناخته یا کم‌شناخته به زبان ما بیاورند، طعمی «تازه»: همچنان که در زبان خود نیز زیبایی کم‌شناخته‌یی آوردند، یا «ناشناخته‌»یی ـ صفتی که با زبان و جوّ هلدرلین سازگارتر می‌نماید.

از «تذکر» ترجمه‌ی بیژن الهی از نیت خیر هلدرلین، نقل شده از این شماره با تأخیر ۶

ارسال شده در نوشتن | پاسخ دهید:

گذشته را به رنج توان یافت

6694589dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729

فرهاد: خب من صبر می‌کنم… صبر می‌کنم دیگه… نکنم چه کنم!

فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» صفی یزدانیان از امشب در سینماهای تهران و شهرستان‌ها اکران می‌شود. فیلم قطعاً یکی از بهترین عاشقانه‌های سینماست. دیدنش را از دست ندهید. همین ابتدای اکران به دیدنش بروید که فرصت دوباره و دوباره دیدنش را داشته باشید.

*عنوان از تاریخ بیهقی است.

ارسال شده در از فیلم‌ها | پاسخ دهید:

بگذار بگذرد.

آوریل به پایان رسید و مِی آمد، اما مِی حتی از آوریل هم بدتر بود. در بهار عمیق مِی، هیچ راهی نبود جز به رسمیت شناختن لرزش دلم. معمولاً هنگام پایین رفتن خورشید رخ می‌داد. در تیرگی کم‌رنگ غروب، وقتی عطر ملایم مگنولیاها در هوا معلق می‌شد، قلبم بی‌خبر آماس می‌کرد و می‌لرزید و می‌چرخید و تیر می‌کشید. تلاش می‌کرم چشم‌هایم را بسته نگه دارم و دندان‌هایم را به هم بفشارم و صبر کنم تا بگذرد. و می‌گذشت… اما به آرامی، سرِ صبر، و دردی کم‌رنگ به‌جا می‌گذاشت.

در آن زمان‌ها برای نائوکو می‌نوشتم. در نامه‌هایم به او، تنها چیزهای گیرا و مطبوع و زیبا را می‌نوشتم: عطر علف‌ها، نوازش نسیم بهاری، مهتاب، فیلمی که دیده بودم، ترانه‌ای که دوست داشتم، کتابی که تکانم داده بود. خودم وقت بازخوانی‌ نامه‌هایی چنین تسلی میافتم. و حس می‌کردم جهانی که در آن زندگی می‌کنم جهان شگفت‌انگیزی است. نامه‌های بسیاری از این دست نوشتم، اما از نائوکو یا رِیکو خبری نشد.

هاروکی موراکامی، جنگل نوروژی، برگردان محمد حسین واقف

ارسال شده در ترجمه‌ها | پاسخ دهید:

شهر

10350629_860593760663402_5315396207835101470_n

گفتی: «بروم از این ولایت، بروم به بندری دیگر. شهر که قحط نیست؛ این نشد، یکی بهتر. هر تیشه زدم به ریشه‌ام خورد، دلم پوسید. تا کی بنشینم این‌جا، دست روی دست، که گَرد بر خاطر بنشیند؟ هر طرف چشم میاندازم، تا سدِّ نظر، همه‌اش خرابه‌های سیاهِ عمر می‌بینم. حیفِ این همه سال، حیفِ عمرِ عزیز، که تلف شد درین خراب آباد.»

بندر دیگری نخواهی دید، خطه‌ی بهتری نخواهی یافت. شهر سر از دنبالت برنمی‌دارد. در همان کوچه‌ها پلاس می‌شوی. در همان محلّه‌ها پیر می‌شوی. در همان خانه‌هاست که مویت را سفید می‌کنی. هر کجا بروی به همین شهر می‌رسی. امید به خارج نیست. راه به خارج نیست، نه از زمین، نه از دریا. در همه‌ی دنیاست که بر باد رفته عمر، در همه‌ی دنیا آری، عمری که تلف‌ کرده‌ای درین بِیغوله.

کنستانتین کاوافی، ترجمه‌ی بیژن الهی، از این شماره با تأخیر ۶

ارسال شده در زندگي | پاسخ دهید:

در موسم نرگس‌‌های زرد

در موسم نرگس‌‌های زرد (که می‌دانند

هدف زیستن بالیدن است)

چرا را فراموش کن، چگونه را یاد آر

موسم یاس‌های بنفش که جار می‌زنند

هدف از بیداری رویا دیدن است،

چنین را یاد آر (انگار را فراموش کن)

موسم گل‌های سرخ (که مبهوت می‌کنند

اکنون و این‌جایمان را با بهشت)

اگر را فراموش کن، آری را یاد آر

در موسم همه‌ی چیزهای دلپذیر فراتر

از آن‌چه ذهن‌هامان می‌تواند درک کند

جست‌وجو را یاد آر (یافتن را فراموش کن)

و در یک راز آینده

(وقتی که زمان از زمان رهایی‌مان می‌دهد)

مرا فراموش کن،‌ مرا به یاد آر.

ای. ای. کامینگز، برگردان محمد حسین واقف

ارسال شده در ترجمه‌ها | 2 پاسخ