بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2013

دل بی رخ خوب تو سر خویش ندارد

سوگواران و تسلي‌دهندگاني كه ديده بودندش از خلق و خو و صفاتش براي من تعريف مي‌كنند. كه مهربان بود، سخاوت‌مند بود، سفره‌اي گشاده‌ داشت، محجوب و بي‌آزار بود، به وقت و به قاعده بود و مواردي از اين دست. با … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در سوگ | 2 پاسخ

ز سخت جاني خود بي‌ تو در شب هجران…

آن اوایل که با [۵ مرحله‌ی سوگواری](http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCbler-Ross_model#Stages) آشنا شده بودم بیش از هر چیز به این فکر می‌کردم که پس چرا سوگواري من تمام نمي‌شود؟ چرا يادِ او از يادم نمي‌رود؟ چرا تمام نمي‌شود اين درد لعنتي؟ چرا هنوز هم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در تقي نوشت ها! | 2 پاسخ