بایگانی ماهیانه: ژوئن 2011

حساب پس دادن به مردگان

دوستي با امكان بقا آغاز مي‌شود. بقا، نام ديگر سوگواري است، كه كسي چشم به راه آن نيست. هميشه يكي بايد زودتر از ديگري برود. اين قانون دوستي و سوگواري است. هميشه يك دوست بايد زودتر از ديگري برود. هميشه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در دریدا | پاسخ دهید: