بایگانی ماهیانه: ژانویه 2011

شيون

برخيز! لباس‌ات را به تن كن، و كفشت را بپوش، اين صحرا، همان صحرايي است كه به مجنون وفا نكرده… دست و دل هيچ كسي با نشستن در مقابل اجاق گلي گرم نشده است…

ارسال شده در Uncategorized | یک پاسخ