بایگانی ماهیانه: می 2008

آراي خاموش

شما خودت حسابش رو بكن كه اصولگراها مي‌گن اگه رو پايبندي خاتمي به ولايت فقيه تاكيد بشه راي نمياره!  لينك خبر

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

طوطي و زنبور

از من بگذرید، آن مرجع یگانه "آن قطب زمان دیده ور /  کز ثباتش کوه گردد خیره سر" مگر چه کرده بود که به آن صاعقه عذاب گرفتار آمد و چرا شما و دیگر مراجع سرها در گلیم کشیدید و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

تی مرغه لانه

ج دوزد هر چی مانه رمّاله شینه کی خرس ارثیه کفتاله شینه   ایسه تا زرد سگ تی خانه برپا تی مرغه لانه در بست شاله شینه

ارسال شده در قطعات ادبي | پاسخ دهید:

ادبيات

رسد آدمي به جايي كه بجز خدا نبيند. يعني: آي مردم! كلاً به تخمم!

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

مي‌فهمي چرا بيروت را دوست‌تر دارم؟

    حالا ببين اين حاشيه‌ها چه قدر وقتِِ ما را گرفته كه به اصلِ كارمان نمي‌رسيم. تو فكر كن روزي قرار بوده دنبال چه باشيم و حالا كجا آمده‌ايم؟ تو فكر كن اين‌ها از بي‌حواسي من است و بازيگوشي؛ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

Match Point

Nola: Has anyone told you, you play an aggressive game? Chris: Has anyone told you, you have very sensual lips? Nola: Extremely aggressive.

ارسال شده در از فیلم‌ها | 8 پاسخ

I Believe My Heart

Whenever I look at you the world disappears all in a single glance so revealing you smile and I feel as though I've known you for years how do I know to trust what I'm feeling?

ارسال شده در Uncategorized | یک پاسخ

روز وصلِ دوستداران ياد باد…

        هواي همان مشهد رفتن با اين جماعتِ خوبِ دوست‌داشتني؛ شايد بهترين جماعت دنيا هم كم باشد براي وصف اين‌ها… هواي همان ديوانگي‌ها…  

ارسال شده در عمومي | یک پاسخ

The Lives of Others

  Are you really with the Stasi? Do you even know what the Stasi is? Yes. They’re bad men who put people in prison, says my dad. I see. What’s the name of your… My what? Ball! What’s the name … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در از فیلم‌ها | 123 پاسخ

در قوس قاف…

عقب تر برو خوب ببينمت خوبِ من. دو سه شب است كابوس مي‌بينم نيستي كه ببينمت. هر جا را كه مي‌گردم نيستي. راه نرو. همين‌جا بنشين.

ارسال شده در عمومي | 22 پاسخ