بایگانی ماهیانه: ژانویه 2007

روز هشتم

اين علي را با خدايش نسبتي است اكبر از الله اكبر قسمتي است اين پدر بالله خود الله بود اكبر آمد خويش را بر او Ù?زود

ارسال شده در سوگ | پاسخ دهید:

روز سوم

سه غم آمد به جانم هر سه يكبار غريبي و اسيري و غم يار غريبي و اسيري چاره داره غم يار و غم يار و غم يار

ارسال شده در سوگ | پاسخ دهید:

روز دوم

كربلا Ù?رياد تنهايي زند نعره‌ي انّي انا اللهي زند ليس غيري ليس غيري Ù?ي‌ الوجود اسجدوني اسجدوني Ù?ي السجود

ارسال شده در سوگ | پاسخ دهید:

روز اول

هر كه را دارالعماره منزل است عاقبت او مسلمي را قاتل است زود از دارالعماره دور شو تا نبيني خون مسلم كور شو

ارسال شده در سوگ | پاسخ دهید:

يادت هست؟

Ú¯Ù?تم: بگذار سر ريز كند پياله جرعه‌اي بر خاك… Ú¯Ù?ت: مگر خطاب لاتسرÙ?وا نشنيده‌اي؟

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

12

شماره دوازدهم هزارتو هم بالا رÙ?ت. مي‌شود دقيقاً يك‌سال. در اين مدت خوب با هم هماهنگ شديم. حالا هم اميدوارم در سال دوم هزارتو بهتر از قبل كارش پيش برود. بيش و پيش از همه به ميرزايمان خسته نباشيد مي‌گويم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

Más allá de muchos mast

مي‌بيني اين روزهاي بي‌وÙ?ا را؟ همين سه چهار سال پيش‌ بود كه من بودم و تمامÙ? وقتم با تو. حالا تو كجايي؟ در ارض اقدس مجاوري و من كجا؟ ميانÙ? اين همه بي‌قراري تنها. يادت هست؟ حالا خدا خدا مي‌كنيم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

Principio de la palabra

آغازÙ? تو آغاز كلام بود. تو آغاز هست بودي و بي‌بودÙ? تو هيچ نگاهي نبود كه بودن را در شب ترك دوباره شكÙ?تن تصور كند. نگاه گناه‌آلودم يادت هست به آن كلماتي كه مي‌گÙ?تي در سÙ?حر سَحر و ما را … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | یک پاسخ

Memoria

اين خاطره‌هاي بي‌خاطر را مي‌بيني؟ يادشان كه مي‌اÙ?تي يادت مي‌آيد چقدر از نبودنشان مي‌ترسيدي و حالا نيستند. يادت مي‌اÙ?تد نكند ديگر ياد تو در يادشان نمانده‌ باشد. آن وقت بي‌قرار مي‌شوي و مي‌نويسي اين همه بي‌قراري خاطرت را براي خاطره‌هايي … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

آن چه نهايت ندارد خريت است

زين پس به جاي واژه مجعول خر تو خر از واژه‌ي بومي جمهوري اسلامي ايران استÙ?اده كنيم. آخر يكي نيست به اين كود حيواني بگويد ساماندهي وبلاگ‌ها و وب‌سايت‌ها به تو چه؟ اين موجودات حقيرند كه بايد به ملت پاسخگو … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | 3 پاسخ