بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2006

اسطوره‌ي خلقت آدم 7

اين جد و جده‌ي بزرگوار ما واقعاً Ù?كر نكردند پروسه‌ي جاودانگي بايد پيچيده‌تر از آني باشد كه با خوردن يك سيب بتوان سرو تهش را به هم آورد؟

ارسال شده در اسطوره‌ي خلقت آدم | 3 پاسخ

Frida

يكي از زيباترين رقص‌هايي كه ديده‌ام، از دستش ندهيد. اگر Ù?يلمش را هم پيدا كرديد حتماً ببينيد. جداً زيبا است.

ارسال شده در Uncategorized | یک پاسخ

اسطوره‌ي خلقت آدم 6

خواب جهاني را ديدم سبزتر از روياي خدا.

ارسال شده در اسطوره‌ي خلقت آدم | پاسخ دهید:

گيرم كه تو هم رÙ?تي! بعدش چي؟ باز هم بايد با آدم‌هاي مزخرÙ?Ù? همين دنيا حرÙ? بزني، با اين تÙ?اوت كه آن‌ها تو را چيزشان هم به حساب نمي‌‌آورند.  

ارسال شده در عمومي | 2 پاسخ

Politics of friendship 2

دليلي ندارم وقتي عصباني يا ناراحتم آن را بروز ندهم. به نظرم اين‌گونه انساني‌تر است.

ارسال شده در عمومي | یک پاسخ

اگر توهم بخواهي مثل من رÙ?تار كني كه چه Ù?رقي داريم با هم؟ خودم خدايي هم مي‌كنم.

ارسال شده در عمومي | یک پاسخ

Politics of friendship

دوستانÙ? آدم نه به خاطر ريا و تظاهر آدم كه به خاطر صداقتÙ? آدم از او مي‌رنجند. البته براي من مهم نيست.

ارسال شده در Uncategorized | 3 پاسخ

قول مي‌دهم اين‌بار بهار كه شد سبز بشوم مثلÙ? نگاهت.

ارسال شده در عمومي | 11 پاسخ

اسطوره‌ي خلقت آدم 5

مي‌گويي: چرا رنج؟ مي‌گويم: چون خاطراتÙ? خوش از خاطر مي‌روند و خاطرات بد مي‌مانند.

ارسال شده در اسطوره‌ي خلقت آدم | پاسخ دهید:

هوس

دلم هوس آن شب‌ها را كرده كه جمع مي‌شديم دورÙ? هم و تا خود صبح سخن از سلسله‌ي موي دوست مي‌كرديم و قليان مي‌كشيديم تنگ شده. يادت به خير شادماني بي‌سبب.

ارسال شده در Uncategorized | یک پاسخ