بایگانی ماهیانه: جولای 2006

– هنوز اميدواري؟ – نه آن‌قدر كه منتظر اتÙ?اق خوبي باشم، بل آن‌قدر كه منتظر اتÙ?اقات بدتر نباشم.

ارسال شده در زندگي | یک پاسخ

HOPE?

يوسÙ? گمگشته باز آيد به كنعان؟

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

Nothingness

مردك احمق ديگر حالم را دارد با چاپلوسي‌هايش به هم مي‌زند. همين روزهاست كه استÙ?راغ كنم روي كت و شلوارش.

ارسال شده در عمومي | یک پاسخ

Just for Fuck

تو كه از من پرسيدي "چرا؟" جوابي نداشتم. خودم هم كه از خودم مي‌پرسم جوابي ندارم. مي‌داني چقدر سوالÙ? بي‌جواب دارم؟ چه قدر نمي‌دانم براي درآوردن حرص تو؟ خوبي‌اش اين است كه مدت‌هاست اين‌ جا را نمي‌خواني…بدي‌اش اين است كه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | 2 پاسخ

تكه‌اي از نامه‌اي كه هنوز نوشته نشده است!

اينجا ابعاد مناسبي دارد. براي نوشتن، خنديدن، گريه كردن، تنها بودن و رقصيدن. نه آنقدر بزرگ است كه خلوتش آدم را به وحشت بياندازد و نه آن قدر كوچك كه آدم احساس Ø®Ù?گي كند.

ارسال شده در زندگي | یک پاسخ

غرور

البته غرور چيز خوبي است كه تو داري و من نه، همين باعث مي‌شود وقتي رابطه‌هامان به هم مي‌خورد، من به سراغت بيايم. – …؟ – نه خير اين‌بار نمي‌آيم، ربطي هم به غرور ندارد.

ارسال شده در عمومي | 8 پاسخ

you’ve gonna fly high

درخت با وسوسه‌ي پرواز چه خواهد كرد؟

ارسال شده در عمومي | 2 پاسخ

بديه دروغ اينه كه اعتراÙ? كردن بعدش خيلي سخت‌تر از بار اول راست Ú¯Ù?تنه.

ارسال شده در عمومي | 2 پاسخ

The hell

Ù?كر آتش هستي برايم؟ براي اينكه همين روزها در برم بگيرد؟ كم كم نوبت من است ها!

ارسال شده در زندگي | پاسخ دهید:

نشانه‌

نشانه Ù?قط در نظام زنده است؟ لابد. نظام بي‌نشانه زنده مي‌ماند؟ يا من بي‌نشانه‌ي تو؟ Ù¾.ن: اين اواخر ويتگنشتاين به شدت ذهنم را درگير كرده است.

ارسال شده در عمومي | یک پاسخ