بایگانی ماهیانه: آوریل 2006

ا.ن. و خاتمي

از تÙ?اوت‌هاي عمده ا.ن. با خاتمي كه باعث موÙ?قيت ا.ن. شده الگوهاي حكومتي‌شان است. خاتمي علاوه بر ابتذالي كه در انديشه‌اش بود الگويش متعلق به 1400 سال پيش بود. دنبال مدينه‌النبي مي‌گشت. جايي در گذشته تاريخ كه مطلوبيت خاصي هم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در افاضات روشنفكري | 3 پاسخ

صداقت

– زندگی بی من خیلی سخته؟ – آره

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

تشکر!

بیش از همه آن پرتقالی چسبید که میلاد برایم پوست کند. البته ناهار هم مهمانش بودیم. شیرینی هم همینطور!

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

On human rights

The universal Declaration of Human Rights has become the sacred text of what Elie Wiesel has called a "World-wide secular religion"! And it’s as stupid as other religions!

ارسال شده در فلسفه سياسي | پاسخ دهید:

اخلاقيات غالباً چرنديات ناشي از توهماتÙ? جامعه است. نجابت بيش از آن‌كه مÙ?هومي برآمده از Ù?رودستان باشد، ماحصلÙ? اخلاق و عرÙ?Ù? بورژوازي است. البته بورژوازي به اخلاق پايبند نمانده و نخواهد ماند. تنها سركوب مي‌كند- و نه جلوگيري!- از امرÙ? … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در افاضات روشنفكري | پاسخ دهید:

چند عكس از عقدÙ? مهدي: يك، دو، سه، چهار

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

Rainer Maria Rilke

Catch only what you’ve thrown yourself, all is mere skill and little gain; But when you’re suddenly the catcher of a ball thrown by an eternal partner with accurate and measured swing towards you, to your center. In an arch … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

كلّÙ? شيئ Ù?ان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام. كدام برهان روشن‌تر از اين در پوچيÙ? زندگي‌ بياورم؟

ارسال شده در زندگي | پاسخ دهید:

تهران نه با "ت" نوشته مي‌شود نه با "ط"، كم‌كم بايد به " T "عادت كنيم.

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

صحنه‌ي خالي

حتماً مقاله‌ي" در باب زمين گذاشتن بار Ù?رهنگ، صحنه خالى" از اميد مهرگان را بخوانيد. ما كه خوشمان آمد.

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید: