بایگانی ماهیانه: مارس 2006

مسواک

عیال پس از 20 سال زندگی یک دیشب را از شدت خستگی مسواک نزد. نیمه شب دکترÙ? دندانپزشکش را خواب دید که به وی عتاب می Ù?رمود! مطالعه تطبیقی این وضعیت با خودم جالب است!

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

Ù?رمودند: خیارسانان! کلی خنده شد!

ارسال شده در Uncategorized | پاسخ دهید:

لس آنجلس

جدیداً مقالاتÙ? دکتر نیکÙ?ر را که میخوانم یاد مجریانÙ? شبکه هایÙ? لس آنجلسی می اÙ?تم.

ارسال شده در Uncategorized | پاسخ دهید:

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

Intertexuality

كجاست آن متنÙ? نخستين؟ آن كه به هيچ متني ارجاع نمي‌دهد جز خودش، جز تنÙ? خودش؟ نه! بينامتنيت را قبول دارم، بيناتنيّت را نمي‌دانم. تو Ù?قط مالÙ? من باش و Ù?قط به خودت ارجاع بده. من هم به تو ارجاع … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در Uncategorized | پاسخ دهید:

خيار

آخه دو تا خيار تشكر داره؟

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

كربلا

ديشب يك بچه‌ي دو ساله ماجرايÙ? كربلا را برايم تعريÙ? كرد: به امام حسين آب ندادن، بعد يه سيخ كردن تو گلوش كشتنش، واسه همين ما كه آب مي‌خوريم مي‌گيم سلام بر  حسن!

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

جنگ

پايه‌ي يه جنگÙ? تن به تن هستي؟

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

world-soul

"…I saw the world-soul, posting on a blog."

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

هزارتو

شماره‌ي سومÙ? هزارتو هم با عنوانÙ? هزارتويÙ? مرگ درآمد. دستÙ? ميرزا درد نكند. بسيار علاقه دارد به كوتاه كردنÙ? عناوينÙ? نوشته‌هايÙ? بنده!

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید: