بایگانی ماهیانه: ژانویه 2006

جرعه‌ي اول

باز محرم و باز اين دلÙ? بي‌قرارÙ? هرزه‌گردÙ? هرجايي، باز اين همه‌سياهيÙ? دل با اين سياهيÙ? عزا هماهنگ شد. اما اين كجا و آن كجا. آن سياهي كه نور ذات است و اين سياهي كه رنگÙ? صÙ?ات. باز يادÙ? آن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در سوگ | پاسخ دهید:

On freud

آن عشقي كه گزينش‌گر نيست، بخشي از ارزش خود را از دست مي‌دهد؛ زيرا در قبال موضوع خود بي‌عدالتي روا مي‌دارد. و دوم اينكه: همه‌ي آدميان سزاوار عشق نيستند. با Ù?رويد در اين زمينه مخالÙ?م! همه‌ي آدميان سزاوارند… عشق را … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

باران

روزهاي باراني مي‌خواهم از تمام ماشين‌هايي كه از پشت سرم مي‌آيند سريع‌تر بدوم تا نكند چاله‌ي آبي خالي شود بر من با چرخش چرخÙ? ماشين‌هاي كناري.

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

داستان

مي‌خواهم داستان بنويسم… نه از آن داستان‌ها كه بخواني تا خوابت ببرد… از آن‌ها كه خواب از چشمانت بربايد. كم‌كم دارم مي‌نيمال نويس مي‌شوم!

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

پلاك

روزهاي زوج آدم‌هاي با پلاكÙ? زوج را مي‌بينم. روزهاي Ù?رد در حسرت Ù?هم درست در خانه مي‌نشينم و مي‌پرسم كدام ابلهي Ú¯Ù?ت براي آدم‌ها پلاك نصب كنند.

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

ديروز رÙ?تم بهشت زهرا، آدم‌هايي بودند كه براي Ù?اتحه‌خواندن هم پول مي‌گرÙ?تند. نمي‌دانم چقدر احتياج داشتند، مطمئنم بعد مرگ بيشتر از آن محتاج يك Ù?اتحه‌ي مجاني هستند. Ù?اتحه‌ي پولي دردي از كسي دوا نمي‌كند- در درمانگري همان Ù?اتحه‌خواندن‌‌هاي صادقانه هم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

ناصرالدين‌ شاه

شاه شهيد، سلطان صاحبقران، ولي‌نعمت ممالك محروسه هم‌اكنون كجا تشريÙ? دارند تا ببينند كه از تمام آن شوكت و سطوت و سلطنت عكسي مانده بر كاسه‌ي قليان و قوري، آن‌هم نه از سر مقامات ايشان كه به خاطر حالÙ? نوستالژيك … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

زن- كتاب!!

با خودم Ù?كر مي‌كنم اگر زنان خياباني بر اساس تعداد كتاب‌هايي كه مردان خوانده‌اند خدمات ارايه مي‌كردند آن‌وقت در كشورÙ? ما چقدر تعداد روشنÙ?كران بالا مي‌رÙ?ت. پيش‌بيني رÙ?تار روشنÙ?كران هم در آن شرايط جالب خواهد بود.

ارسال شده در عمومي | دیدگاه‌ها برای زن- كتاب!! بسته هستند

داروين

به نظريه‌ي داروين Ù?كر مي‌كردم. با خودم Ù?كر مي‌كنم بعضي‌ها اگر تكامل ياÙ?ته‌شان اين باشد، واي به حال نمونه‌هاي اوليه‌ي همان‌ها!

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

2080

به گزارش cnn دختران Ù?راري، در ماه دستگير شدند. اين دختران عدم آزادي و وجود مشكلات معيشتي در زمين را دليل Ù?رار خود عنوان كردند.

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید: