بایگانی ماهیانه: دسامبر 2005

عصبيت و پوچي

و هيچ كس Ù?كر نكرد كه نام آن كبوتر كوچك كه از دل‌ها رÙ?ت ايمان بود… وقتي جهانت را گند و كثاÙ?ت بر داشته باشد، يا استشهادي مي‌شوي يا خود كشي مي‌كني، حاصل هر كدام بدتر از ديگري است. حالم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در افاضات روشنفكري | پاسخ دهید:

يك. وقتي مي‌خواهيد كسي را تهديد كنيد يا به او Ù?حش بدهيد مطمئن باشيد كه Message را اشتباهي به كس ديگري- كه با او رو در بايستي؟هم داريد- نÙ?رستيد. خيلي ضايع مي‌شود اگر بخواند! دو. خستگي نوعي تجربه‌ي ديني! است … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

خاكستر زن

اين داستان را خيلي وقت پيش نوشته بودم. 23 مرداد 1382. الآن روحيه‌ام با آن وقت‌ها خيلي Ù?رق كرده. تصميم گرÙ?تم كه دوباره آن را اينجا بنويسم. اگر حال داشته باشم مطالب وبلاگ اسبقم رو اينجا بازنويسي‌كنم. البته با ويرايشاتي … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در قطعات ادبي | 5 پاسخ

چگونه؟

زاهدي دلباخته‌ي دختري بود. او را Ú¯Ù?ت: من را چگونه خواهي؟ دختر Ú¯Ù?ت: آن‌گونه كه خدايت نخواهد! سپس دختر از زاهد پرسيد تو من را چگونه خواهي؟ زاهد Ú¯Ù?ت: آن‌گونه كه خدايت خواهد! با اقتباس از كتاب تذكرة الانسان احمد … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در قطعات ادبي | پاسخ دهید:

مبارزه‌‌ي جنسي؟! و حقوق زنان!

در پاسخ به علي! اول- اينجا جاي خوبي براي شروع نيست! پس از كجا بايد شروع كرد؟ آدم بايد از هرجا كه مي‌تواند و به نظرش درست است شروع كند. جايي كه آدم مي‌خواهد يك مبارزه را شروع كند جاييست … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در افاضات روشنفكري | پاسخ دهید:

اگر سكس Ù?قط براي توليد مثل- كه آخرش بشود سرباز يا نيروي كار جامعه- و يا براي توليد پول- در روسپي‌خانه‌ها- نباشد چگونه جامعه‌اي خواهيم داشت؟ تمدن در تمام اشكال سنتي يا مدرن خود با سركوب نيازهاي جنسي و مذموم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در افاضات روشنفكري | پاسخ دهید:

ماجراي مرگ هري‌پاتر!

" … وقتی حوصله و وقت نداری وبلاگ ننويس … چطور توقع داری نوشته ای را که بدون علاقه و حوصله نوشتی کسی با علاقه و حوصله بخونه؟ …." در به در سوژه براي نوشتن بودم كه اين مصاحبه را … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

مديريت اسلامي

خدا رحمتت كند تقي! يادت هست سخنراني دكتر وارث در دانشكده‌تان را؟ براي يك سخنراني يك ساعته 45 دقيقه دير آمدي! تنها باري بود كه تأخير داشتي. ديشب دوباره دكتر همانجا در همان تالار سخنراني داشت. من هم رÙ?تم. تو … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در تقي نوشت ها! | پاسخ دهید:

سكس ايراني در ساختار زباني خود نمايانگر تبعيض جنسي در ساختار قدرت است. در سكس ايراني مرد نقش Ù?اعل را دارد و زن نقش مÙ?عول. براي سكس از Ù?عل كردن استÙ?اده مي‌شود. "من او را كردم" جمله‌ي رايجي است كه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در افاضات روشنفكري | پاسخ دهید: