بایگانی ماهیانه: نوامبر 2005

آيه‌هاي كافري 20

مگر فرشته‌ها لاك پشتند كه پرواز كنند؟ نه عزيزم آن فرشته كه بالش بسته و پايش شكسته، كشان كشان خود را به آتش مي‌رساند، تا در گرماي آن آتش نمرودي گر بگيرد و بسوزد. با خود مي‌خواند: افروختن و سوختن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آيه‌هاي كافري | پاسخ دهید:

200

نمي‌دانم چه حكمتي‌ است در اين اعداد روند. وقتي آدم در يك كاري به چنين عددي مي‌رسد انگار راحت مي‌شود. اين دويستمين پست شاهد قدسي است(به غير از حواشي كه حدود 70 پست دارد). پست‌هايي كه بيشتر بازاري بود تا … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

حسين ابن منصور حلاج…

نمي‌دانم تذكره‌الاولياي عطار چه دارد كه بعضي بندهايش چنين منقلبم مي‌كند كه اكنون كرده. نمي‌دانم واقعيت است يا روياي پريشان شب‌هاي پريشان عطار. هر چه هست، واقعيت يا رويا چه Ù?رق مي‌كند، شيرين است و شيره‌ي جان است. گواراي هر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

روز نوشت!

امروز مشغول كار بودم كه يكي از همكاران Ú¯Ù?ت:" مطلب روز را تو نوشتي؟" من هم از همه‌جا بي‌خبر Ú¯Ù?تم:" ها؟" بعد پس از كلي گشتن مطلب را پيدا كردم. يك ماهي مي‌شد كه براي روز Ù?رستاده‌ بودمش و البته … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

معتاد

نمي‌دانم شعرش بخوانم يا نه، هر چه هست تجربه ايست معنوي براي من كه مدت‌هاست از اين تجربه‌هل نداشتم. در انديشه‌ي خيال محالي كه شادماني بي‌سبب گويندش.   معتاد شدم به لبخندهاي سلام و گريه‌هاي خداحاÙ?ظش، نه كه عادت كنم، … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در قطعات ادبي | پاسخ دهید:

بگذار ديوانه بخوانندت ابراهيم…بگذار بگويند تو ترسيدي… بگذار ببينند كه چه گونه در آتش مي‌سوزي… تو را آتش بايد بسوزاند…نه آتش دنيا… نه ابراهيم بخند كه در آتش رقصيدن و هو هو زدن از تو شيرين‌تر است تا اينكه آتش … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آيه‌هاي كافري | پاسخ دهید:

نوع نگاه آقاي غني هميشه باعث شده من حسرت اون نوع نگاه رو بخورم. خيلي خوب به همه چي نگاه مي‌كنه. اين مقاله كه راجع به انتخابات رياست جمهوري نوشته از دست نديد. خيلي توپه!

ارسال شده در Uncategorized | پاسخ دهید:

اگر كار درستي احساسات "ديگري" را جريحه دار كند آيا بايد آن را انجام داد؟ آيا به اين بستگي دارد كه آن "ديگري" چه كسي است؟ آيا "من" نسبت به همه‌ي "ديگري"‌ها متعهدم يا بعضي از آن‌ها؟ آيا مي‌‌توانم به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در زندگي | پاسخ دهید:

متن غير سكسي!

بعضي اوقات بر اساس يك متدولوژي علمي يا Ù?لسÙ?ي به يك پديده مي‌پردازيم و آن را تحليل مي‌كنيم و سپس نتايجي از آن مي‌گيريم. بعضي اوقات هم نه طي يك Ù?رايند غريزي به همان نتيجه مي‌رسيم. من هم به طور … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در افاضات روشنفكري | پاسخ دهید:

روايتي از متن تن!

در جامعه‌ي ما سكس براي انسان‌ها يك معما است. يك معما با جوابي عام. جوانان به دنبال اين هستند كه سكس داشته باشند. معماي آن‌ها مربوط به خودشان است. بستگي اين جامعه اجازه نمي‌دهد سخن از سكس به عرصه‌ي عمومي … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در افاضات روشنفكري | پاسخ دهید: