بایگانی ماهیانه: اکتبر 2005

مدرنيته‌ي ماهرويان

يه ويژه‌نامه‌ي دانشجويي قراره دربياريم با موضوع تجدد! مثل شير موندم تو عسل! كتاب "مدرنيته و بحران ما" رو ديشب تموم كردم.  بد نبود. حرÙ? تازه‌اي نداشت. همان حرÙ?‌هاي جواد طباطبايي بود. البته خوبي كتاب در اين بود ايرادات تاريخي … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در افاضات روشنفكري | پاسخ دهید:

عوام كالانعام!

از بس اي ماه مهموني رÙ?تم حالم داره به هم مي‌خوره، ولي خوب چيزهاي جديدي ياد گرÙ?تم. چند بار از عوام جملات قصار شنيدم كه تازه Ù?هميدم ما روشنÙ?كرمآبان چقدر از مرحله پرت تشريÙ? داريم، توجه كنيد: در اسلام هم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در Uncategorized | پاسخ دهید:

مشروطه‌ي ايراني

بالاخره تمام شد اين "مشروطه‌ي ايراني"! هرچه در Ù?ضل اين كتاب بگويم كم Ú¯Ù?ته‌ام.حقيقتاً عالي و بي‌نظير بود. تحليلي منصÙ?انه از مشروطه كه به عميق‌ترين بخش تضاد شرع و عرÙ? مي‌پردازد. به همه خواندنش را توصيه مي‌كنم. از ديشب هم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

وقتي بارون مياد گيج مي‌شم و صداي تو رو از صداي بارون تشخيص نمي‌دم. آخ كه چه قدر دلم تنگ شده تا دوباره مثل قديما بباري و صدات دائم تو گوشم باشه، كم كم دارم مي‌ترسم از بس صدات رو … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آيه‌هاي كافري | پاسخ دهید:

دل از من بري شد من از دل بري!

نقدي بر يادداشت رضا دلبري وقتي يادداشت رضا دلبري را خواندم ديدم اين عضو مدرن دÙ?تر تحكيم وحدت همچنان احساساتي مي‌نويسد- اگر چه احساساتي نوشتن او هيچ اثر انگيزاننده‌اي در خواننده ندارد- و مي‌توان اين گونه سخن Ú¯Ù?تن را در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فلسفه سياسي | پاسخ دهید:

مهرورزي!

پيش از اينت بيش از اين انديشه‌ عشاق بود مهرورزي! تو با ما شهره‌ي Ø¢Ù?اق بود رئيس جمهور نه چندان محترم ج.ا.ا اعلام كرده اÙ?زايش نرخ جريمه‌ها خلاÙ? اصول مهرورزيه! چند نكته: اين آقا لطÙ? كنن اصول مهرورزي رو براي … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي | پاسخ دهید:

خيام

اي صاحب Ù?توا ز تو پركارتريمبا اين‌همه مستي از تو هشيارتريمتو خون كسان خوري و ما خون رزانانصاÙ? بده كدام خونخوارتريم؟ نمي‌دانم چرا در طول تاريخ همه اديان-مخصوصاً اسلام!- هركي سرش به تنش مي‌ارزيده همين حرÙ?ها رو راجع به آخوندها … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در قطعات ادبي | پاسخ دهید:

نون بربري

در راستاي شتر و Ù?يل! دكتر سروش مي‌گÙ?ت:" دو زن با هم حرÙ? مي‌زدند يكي به اون يكي Ú¯Ù?ت: شوهرت  از دست پختت راضيه؟ Ú¯Ù?ت هرچه غذاي Ù?رنگي مي‌پزم نمي‌خوره! اولي Ú¯Ù?ت: پيتزا رو لاي نون بربري بزار حتماً مي‌خوره! … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در افاضات روشنفكري | پاسخ دهید:

شرايط استثنايي

اعمال قدرت يعني ايجاد شرايط اضطراري؛ شرايطي كه حاكم از قدرتش استÙ?اده مي‌كند. قدرتي كه از آن استÙ?اده نمي‌شد با اعلام شرايط اضطراري(EXCEPTION STATE) مورد استÙ?اده قرار مي‌گيرد. در اين شرايط حاكم به بهانه شرايط اضطراري و استثنايي حقوق شهروندان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فلسفه سياسي | پاسخ دهید:

اي آن‌كه وارد مي‌شوي دست از هر اميدي بشوي

اميدوارم خدايي نباشد كه اگر باشد و چنين كند بسي نيكو تر است تا اگر نباشد و بر ما چنين رود … مي‌دانم متأسÙ?انه هست.  

ارسال شده در قطعات ادبي | پاسخ دهید: