بایگانی دسته: آيه‌هاي كافري

و ابراهيم ستاره‌اي ديد و Ú¯Ù?ت اين خداي من است…

ارسال شده در آيه‌هاي كافري | یک پاسخ

چگونه بخوانمت كه امشب به آغوشم بيايي؟

ارسال شده در آيه‌هاي كافري | پاسخ دهید:

خطايÙ? آدم نبود. گناهÙ? خدايي بود كه آدم را و سيب را Ø¢Ù?ريد. او را به رنج مبتلا ساخت. Ù?تابَ عليه.

ارسال شده در آيه‌هاي كافري | پاسخ دهید:

آخرين پيامبر بود كه آخرين خدا را كشت. تا بتواند به كمالÙ? مطلق برسد. جايي در آسايشگاهÙ? رواني. آيه نازل شد:  الكمالÙ? Ù?ي الجنون.

ارسال شده در آيه‌هاي كافري | پاسخ دهید:

امشب پیامبری خودکشی کرد میدانست تمامÙ? آنچه Ú¯Ù?ته است دروغ بوده نه بهشتی هست و نه جهنمی تنها تو هستی و بس بهانه بودن

ارسال شده در آيه‌هاي كافري | پاسخ دهید:

آیتÙ? اÙ?سونگریÙ? نگاهت را به کدام روایت بخوانم؟

ارسال شده در آيه‌هاي كافري | پاسخ دهید:

تو پيامبر نيستي، خودت را نجات بدهي هنر كرده‌اي…

ارسال شده در آيه‌هاي كافري | پاسخ دهید:

آي ابليسÙ? شوم! كدام كس بيش از تو يقين داشت به آتشÙ? سوزانÙ? جهنم؟ تو كه عاقبتÙ? كار را مي‌دانستي چرا عصيان كردي؟

ارسال شده در آيه‌هاي كافري | پاسخ دهید:

آيه‌هاي كافري 20

مگر فرشته‌ها لاك پشتند كه پرواز كنند؟ نه عزيزم آن فرشته كه بالش بسته و پايش شكسته، كشان كشان خود را به آتش مي‌رساند، تا در گرماي آن آتش نمرودي گر بگيرد و بسوزد. با خود مي‌خواند: افروختن و سوختن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آيه‌هاي كافري | پاسخ دهید:

بگذار ديوانه بخوانندت ابراهيم…بگذار بگويند تو ترسيدي… بگذار ببينند كه چه گونه در آتش مي‌سوزي… تو را آتش بايد بسوزاند…نه آتش دنيا… نه ابراهيم بخند كه در آتش رقصيدن و هو هو زدن از تو شيرين‌تر است تا اينكه آتش … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آيه‌هاي كافري | پاسخ دهید: