بایگانی دسته: فلسفه سياسي

توانش هستی

اگر دموکراسی معنایی داشته باشد، آن معنا عبارت از در اختیار نداشتن هیچ اقتدار یا مرجعیت قابل شناسایی‌ای است که از جایگاه یا نیروی محرکی جز جایگاه یا نیروی محرک یک میل ـ یک خواست، یک انتظار، یا یک اندیشه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فلسفه سياسي | پاسخ دهید:

جامعه‌شناسي تجدد

از ديدگاه اغلبِ صاحب‌نظران، مفهوم تجدد به تجربه‌اي تاريخي و يا دوراني از تاريخ اشاره‌ دارد كه يكسره از گذشته گسسته و معطوف به آينده‌اي پيش‌بيني‌ناپذير است. در اين دوران با ظهور عقلِ سوژه محورِ خودسامان و خودبنياد، سوژه‌آگاهي و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومي, فلسفه سياسي | پاسخ دهید:

كذبِ محض

خيلي ساده است آقاي احمدي‌نژاد. كافي است دور و برتان را نگاه كنيد و بفهميد اين كه منتقدينتان مي‌گويند شما هيچ گهي نخورده‌ايد كذب محض است. اتفاقاً شما در اين مدت فقط گهِ زيادي خورده‌ايد.

ارسال شده در فلسفه سياسي | پاسخ دهید:

شفاف‌سازي

  احتمالاً پست قبلي‌ام گنگ‌تر از حد مجاز بوده. دليلش هم واضح است:"مدت‌هاست نه چيزي خوانده‌ام؛ نه چيزي نوشته‌ام" صافِ صاف در حال زندگي كردنم. به هر حال اين توضيح ضروري به نظر مي‌رسد كه بگويم اصلاحات يك روش خاص … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فلسفه سياسي | 3 پاسخ

اُجيبُ الدعوة الداعِ اذا دعانِ؛

  آقا دعوت فرمودند كمي درباره اصلاح‌طلبي و معنا و مبنايش بحث كنيم. خوب ما هم از آن‌جا كه خيلي به حضرت ايشان ارادت داريم امتثال امر فرموديم. راستش من اصلاً با اين ترم "اصلاح‌طلبي" و يا "اصول‌گرايي" ميانه‌اي ندارم. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فلسفه سياسي | 2 پاسخ

آدورنو

فقط در قالب ردپاها و ويرانه‌هاست كه عقل مي‌تواند مهياي اين اميد باشد كه سرانجام روزي با واقعيت درست و به حق رودررو خواهد شد. عليه ايده آليسم

ارسال شده در فلسفه سياسي | پاسخ دهید:

روايت اول

امام حكومت خود را بر چوبه‌ي دار شيخ فضل الله بنا كرد.

ارسال شده در فلسفه سياسي | یک پاسخ

اغوا

كل تاريخ تسلط پدرشاهي، از فالوس محوري و برتري ديرين مردانه، شايد تنها يك داستان باشد. آغاز معاوضه زنان در جوامع ابتدايي را به طور ابلهانه ا ي، آغاز ابژگي زن دانسته‌اند. همه آنچه كه ما را بدان قبولانده‌اند، تمامي … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فلسفه سياسي | پاسخ دهید:

On human rights

The universal Declaration of Human Rights has become the sacred text of what Elie Wiesel has called a "World-wide secular religion"! And it’s as stupid as other religions!

ارسال شده در فلسفه سياسي | پاسخ دهید:

جنابÙ? لاريجاني Ù?رمودند به خاطرÙ? آقاي عبدالعزيز حكيم با سÙ?يرÙ? آمريكا در عراق مذاكره مي‌كنيم. با خودم مي‌گويم كاش مي‌گÙ?ت به خاطرÙ? مناÙ?عÙ? ملتÙ? ايران، برقراريÙ? آرامش در عراق يا حتي جهتÙ? Ø­Ù?ظÙ? مناÙ?عÙ? دولتÙ? آمريكا، اينگونه كه گلÙ? رويÙ? … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فلسفه سياسي | پاسخ دهید: